Candidate Listing

All PA Senate Candidates

Tina Davis – PA Senate 6

Tina Davis for PA Senate 6

Anthony Williams – PA Senate 8

Anthony Williams for PA Senate 8

John Yudichak – PA Senate 14

John Yudichak for PA Senate 14

Lisa Boscola – PA Senate 18

Lisa Boscola for PA Senate 18

1
2
3